HÜSEYİN ÇELİK VE KAR TATİLİ TARTIŞMASI

HÜSEYİN ÇELİK VE KAR TATİLİ TARTIŞMASI         

Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Van Milletvekili Hüseyin Çelik, son bir hafta içerisinde 30 il’de hava koşulları nedeni ile okulların kapalı olmasını sert bir dille eleştirdi. Bundan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı belediyeleri ve valileri sorumlu tutan Çelik Twiter hesabından şunları söyledi:

“ Geçen bir hafta boyunca, ülkemizin yaklaşık 30 vilayetinde okullar, büyük çapta, hava muhalefetinden dolayı kapandı. Bakanlığım döneminde de en ufak hava olumsuzluğunda okulların tatil edilmesine hep karşı çıktım. Bence, valiliklerimiz kolayı seçiyorlar. En büyük sıkıntı taşımalı eğitimde yaşanır. Türkiye 70’li yılların şartlarını yaşamıyor. Her şeye rağmen ‘kapalı yol ‘ kabul edilemez. Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Avcı olmak üzere valilerimizi ve eğitim yöneticilerini uyarıyorum. Zor şartlarda eğitim de eğitimin bir parçasıdır.

Bizdeki bu mantığa göre İskandinav ülkelerinde, Baltık cumhuriyetlerinde, ABD, Kanada ve Rusya’nın önemli bölümünde okullar hiç açılmaz. Belediye Başkanları ,yolları açık tutamıyorlarsa kendilerini sorgulasınlar. Büyük şehir statüsünde olmayan 51 vilayette eğer yolları açık tutamıyorlarsa valilikler, il özel idareleri kendilerini sorgulasınlar.”  

Sayın Çelik büyükşehir statüsündeki iller için bir öneri getirmiyor. Hâlbuki büyük şehir statüsündeki illerde kış şartları ilçelere göre indirgenerek değerlendirilmeli ve buna göre tatil kararı alınmalı.

Sayın Hüseyin Çelik AK Parti Dönemi’nde en uzun Milli Eğitim Bakanlığı yapan şahsiyetlerden biridir. Müfredat Programının bir kısmı onun zamanında yeniden yazılmıştır. İlköğretim ve orta öğretim öğrencilerine 100 temel eserin okunması için tavsiye ve eserlerin seçimi ve neşriyatı onun zamanında oldu. Yardımcı ders kitaplarına okullarda okutulması için Talim Terbiye Kurulu kararının aranmaması ( Ben yayıncı bir yazar olarak incelenmesinden yanayım. ) onun zamanında gerçekleşti.

Hüseyin Çelik, son yerel seçimlerden sonra sesi soluğu kesilmiş bir köşede beklerken birden bire Twiter hesabından gönderdiği açıklama gündeme bomba gibi düşmesi hiç şaşırtıcı değil. Yukarıdaki açıklamalarında haklılık payı büyüktür. Gökyüzünde sinek gibi kar tanelerinin uçuştuğu bir zamanda okulların tatil edilmesi niye? Özellikle büyük kentlerde servis minibüslerinin lobisinin bu tatillerde etkili olduğu bilinmektedir. Sayın Çelik’in açıkladığı gibi günümüz Türkiye’si 70’li yılların Türkiye’si değil! Sayın Çelik, kış şartlarının en zor en çekilmez bir yerinden Van’dan geliyor. Kış şartlarını bilerek valilere, il özel idarelerine ve belediyelere sitem ediyor. Bir anlamda da uyarıcı muhalefet yapıyor. Özellikle büyük kentlerde okullar kapatılmak suretiyle enerji tasarrufu mu yapılmak istenmiştir!

Yaklaşık bir buçuk milyon sekizinci sınıf öğrencisi Temel Eğitim Okullarından Orta Öğretim ( TEOK ) kurumlarına geçmek için bir sınava yarışı içindeler. Böyle bir yarış ortamında yaşayan öğrencilerin bir kısmın tatil ortamına sokarak okulları kar nedeni ile tatile sokmak öğrenciler arası rekabet ortamını da etkiler. Kar tatili nedeni ile işlenmeyen 6 saatlik matematik veya fen dersleri çocuğun geleceği ile çok yakından ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki,   Sayın Çelik, yerleşim merkezleri arasındaki yolların bakımı, elektrik iletiminin düzenli gelip gelmediği, okulların ısı sorunu vb. etkenlerin çözümlendiği kanısında.

Son yıllarda adrese dayalı kayıt sistemi de uygulandığından çocukların bir ilçeden diğer ilçeler gitme gibi sorunları da yok denecek kadar az. Olsa bile servis araçları ile okullarına gidip gelmeleri engel değil. Sayın Çelik’in dediği gibi  “ Zor şartlarda eğitim de eğitimin bir parçasıdır.” Sözüne katılmamak elde değil. Eğitim, davranışların istenilen yönde değiştirilmesi diye tanımlarsak, eğitim sistemin içinde keyfiliği değil zorlayıcılığı görürüz. Sayın Hüseyin Çelik ile ilgili ortak bir noktada buluşacağımız hiç ama hiç düşünmemiştim. 12.01.2015. Hasan ŞİMŞEK