Teşekkür

TEŞEKKÜR
 
 
Sitemizin başlangıcından beri kurulup gelişmesinde, görsellerin  çekiminde büyük emeği olan, 
Adiller Okul Müdürü Ali KORKMAZ' a  fotoğrafları ile siteyi  destekleyen fotoğraf sanatçısı  Ahmet ESİN'e, yeniden yapılanmasında büyük emeği olan Durmuş Ali ÖZBEK 'e çok teşekkür ederim.